Consulting

Individuelle samtaler

Gennem individuelle samtaler, sparring og rådgivning, face2face eller via Skype, får du udfordret dine tanker og følelser, så du kan lykkes endnu bedre med dig selv og andre.

1, 5 eller 10 sessioner
Sessioner bookes efter behov
Læs mere

Agil karriere-sparring

Et agilt karrieresparringsforløb, der tager udgangspunkt i dig og din situation. Resultat af sparringen: materiale, der får dig til jobsamtale og en selvtillid og selvindsigt, der gi’r dig jobbet.

1, 5 eller 10 sessioner
Sessioner bookes efter behov
Læs mere

Succesfulde relationer

Gennem effektive og sjove øvelser udvides din selvindsigt og din forståelse for andre. Aha-oplevelser sikre dig evnen til en respektfuld, ansvarsbevidst og virkningsfuld dialog.

3 kursusdage / 1 mdr.
Hold oprettes efter behov
Læs mere

Det agile mindset

Få indsigt i og forståelse for dig selv og andre. Vær oprigtigt tilstede med nærvær, autenticitet og rummelighed. Få toptunet dit mindset, så det støtter dig optimalt i din hverdag.

6 kursusdage/ 3 mdr.
Hold oprettes efter behov
Læs mere

Consulting

Personlige kompetencer er DET NYE SORT.
Mennesker med stærke personlige kompetencer er mere succesfulde i deres professionelle- og private liv. De trives og samarbejder bedre, har færre sygedage og lever længere.
Du bruger dine personlige og interpersonelle kompetencer, når du kommunikerer og interagerer med andre mennesker. De spændingsfelter, du møder i hverdagen, er affødt af den måde, du ser verden på og den måde, hvorpå du kommunikerer med dig selv og andre. Status på dine kompetencer ses i den respons du får.
At lykkes med andre og med livet generelt afhænger i langt højere grad af EQ end af IQ, hvilket gør personlige kompetencer til “det nye sort”.  Vejen til optimale resultater og trivsel går gennem træning, kultivering og sanering af dine personlige og sociale kompetencer.  
Mental Fitness giver øget fokus og mere overskud
- til dig, dine opgaver og dine omgivelser.