Det agile mindset
Drømmer I om at lykkes endnu bedre med jeres agile arbjede. Er I der, hvor I oplever, at artefakter, roller og møder ikke gør det alene, så er I klar til det naturlige næste skridt indenfor agile.
For at lykkes optimalt med den agile arbejdsform, er det en nødvendighed, at I har forstået og integreret et agilt og coachende mindset. Det er det mindset som alle agile processer og roller er bygget op omkring, og det er det, der sikrer, at det du siger og gør, også er det, som du oprigtigt mener og tror på. 
Ved at mestre det agile mindset  lykkes du optimalt med både dig selv, dine kollegaer og overordnede, og du fremstår kongruent og troværdig i rollen som hhv. PO’er, KL’er , AAA’er , scrummaster eller teammedlem/kollega. 
Det agile mindset er i mange organisationer det svageste led. Det er basen/fundamentet som alt agilt arbejde bygger på, men som mange efterfølgende har glemt at beskæftige sig med.
Det er derfor ofte her skoen trykker, og det er her, at der kan være en hel del at hente i forhold til trivsel, motivation og generering. 
Det agile arbejde er krævende og kraftigt eksponerende, også med det der ikke virker. Ved at integrere det agile og coachende mindset, får I værktøjer, indsigter og forståelser til at møde disse nye udfordringer, og I kan på troværdig og sikker vis opnå optimale resultater med og for mennesker, teams og organisationer. 
Min erfaring er, at et coachende mindset grundlægges over tid med en løbende facilitering og eksponering af tanker og værktøjer. I får således muligheden for masser af hands on, øvelse og indsigt samt direkte kobling til hverdagens udfordringer. Med en engageret og kontinuerlig opmærksomhed samt sideløbende facilitering, sikres I optimal læring og integration af de nye færdigheder. 
En realistisk ramme for ovenstående implementering er et faciliteringsforløb, der strækker sig over ca.4 måneder, med gradvis udfasning. I starten ses vi oftere, så momentum holdes og så den fornødne støtte, vejledning og sparring er tilgængelig, herefter øges perioderne mellem vi ses, således at I står mere og mere på egne ben med de nye færdigheder og indsigter.
På ovenstående vis sikrer vi, at færdigheder og indsigter omkring et coachende og agilt mindset kommer godt ind under huden på jer, så I arbejder professionelt, kongruent og autentisk med agile.
Facilitering og sparring afstemmes efter jeres ønsker og behov, så det indgår som en naturlig del af jeres hverdag. På denne måde kan I profiterer maksimalt af sparringen og skabe de positive, blivende forandringer som I ønsker.   

Kursisterne siger

Jeg lagde mærke til den varme og ro, der udsprang af din gode personlighed, det gav en følelse af tilpashed. Der var rum og plads til alle. Jeg synes det var rart, at du er smilende, har tusinde ting og ord i rygsækken. Det er vildt, hvor kommer det fra?... en ting, jeg ønsker at kunne mestre… Du er rigtig god til at undervise – måske vi i vores firma skulle bytte BST ud ☺ Super godt kursus, vi ønsker del 2 og 3… meget relevant og inspirerende. Jeg vil arbejde med dele af det i min hverdag, fx Scrum til mine morgensamlinger osv. Underviseren var super god. Jeg kan god lide den rummelighed, roen og den fagligt stærke person. Stemningen på holdet var rigtig god. Det var et lille hold, dejligt frem for 20 personer, der var tid til fordybning. Samlet indtryk: Godt, godt, godt !!!

- Kursist

Betina er en meget positiv person, der lever sig ind i rollen. Det er rart at hun ikke bare tager et svar for et svar, men får en til at tænke over svaret og uddybe det. Hun er rigtig god til at få os alle til at lytte. Meget motiverende!! Der var en god struktur på kurset, det var godt med lidt teori inden vi blev kastet ud i at coache. Jeg har lært og fået fortalt rigtig meget og man kan ikke huske det hele, men jeg er sikker på, at noget hænger fast og dukker op i hverdagen, hvor man så kan bruge det. Betina er meget engageret, livlig og fortællende. Det var en god kombi med historier fra hverdagen som alle kender til. Der var en god stemning på holdet. 9 personer – helt perfekt, så ku’ der gives lidt mere til hver enkelt. Jeg har fået stort udbytte af kurset bl.a. er jeg blevet opmærksom på værdien af at være mere positiv, mere tålmodig og at leve i nuet. Den positive hensigt var en stor øjenåbner for mig. Alt var super, tak for denne gang ☺

- Kursist

Meget personlig og engageret underviser – det positive sind smitter. Al Jantelov nedlæges – fantastisk! Der var god struktur og alligevel åbenhed for ændringer i dagens program. Lærerens engagement og positive stemning smitter til holdet, og det blev derfor et meget engageret hold. Fantastisk at få indblik i de andres dagligdag/udfordringer. Åbne mennesker, der har lyst til at lære og er her af egen fri vilje. Det var super med teori og praksis kombinationen. Super med 1. Dag fyldt med teori og de næste i praksis. God mulighed på 3. Dag selv at sætte sit præg på dagens indhold/program. Vi fik gode modeller og værktøjer til at tage med. Det overraskede mig, hvor meget det gav mig på det personlige plan og skønt at få indblik i og forståelse for det reaktive og proaktive mindset.

- Kursist

Jeg kunne særlig godt lide kombinationen af teori og praksis, den gode stemning og lærerens egenskab i at skabe tryghed og engagement. Det var rigtig godt med personlige cases – kan ikke få for mange af dem. Det sætter billeder på teorien. Jeg er blevet meget inspireret og ønsker mere… God energi hos Betina og på holdet, godt udleveret materiale og alle kursister var deltagende. Mere hands on, for learning by doing, kurset måtte gerne have været længere. Betina virker meget fagligt kompetent og her en tillidsskabende personlighed, hvilket skabte en god og positiv stemning på holdet, hvor alle var deltagende. Jeg har fået en god indsigt i coach-emnet, men også respekt for det store område, det er.Det var 3 gode og lærerige dage!!

- Kursist

Masser af gode skemaer som kan benyttes og mange gode cases, jeg har fået lyst til at lære og vide endnu mere om coaching. Jeg mener at coaching bliver en større del af min hverdag både arbejdsmæssigt og privat. Betina har en meget stor kompetence og inddrager alle i undervisningsforløbet. Alle elever var meget engagerede. Rigtig godt kursus, der giver lyst til at vide og lære mere ☺

- Kursist

Det var fedt at lære om coachingverdenen og meget relevant. Kanon underviser, fagligt pisse dygtig til sit fag også til at nå ind til folk. God stemning i klassen og godt udbytte af kurset. Bliv ved med den gode karma.

- Kursist

Meget levende undervisning, der holdt en fanget. God teoretisk baggrundsundervisning omkring hvad coaching gør og hvordan vi reagerer, og hvornår vi skal /ikke skal coache. Går herfra med lysten og evnen til at møde problemerne med en coachende tilgang. Vil meget gerne arbejde mere i dybden og blive bedre til at arbejde med det. Er blevet meget mere bevidst om, hvordan folk/medarbejdere oplever mig, hvilket gør, at jeg er blevet opmærksom på, at jeg nok skal starte ved mig selv.

- Kursist

Et rigtig godt kursus. Jeg har fået større kendskab og indsigt i coaching. Det var en inspirerende underviser og gode brugbare slides. Det var godt med cases fra ”Syv gode vaner”, kunne evt. Bruge endnu flere af dem. Kursusindholdet var godt og relevant, underviser er kompetent og inspirerende. Der var en god og åben stemning og et højt engagement på holdet. Jeg vil forsøge og glæde mig til at bruge coaching i min hverdag og i mit liv i det hele taget. Det har givet mig en større indsigt i mig selv.

- Kursist

Det har været lærerigt, spændende og inspirerende. Jeg synes, at der var en god struktur og meget relevans i det at være den coachende. Betina er utrolig dygtig til at formidle hvad coaching er og går ud på. Betina har en positiv, smittende personlighed, der gør, at man bliver holdt fanget og interesseret i undervisningen. Stemningen på holdet var meget givende, og folk holdt sig ikke tilbage med egne historier og erfaringer, så der blev ivrigt snakket og diskuteret i forum og plenum. Jeg har fået stort udbytte af kurset, som var meget intenst, givende og interessant. Det samlede indtryk er, at jeg i hvert fald har lyst til at lære meget mere og evt. Læse til coach i fremtiden. Alt i alt et super godt kursus. Tak Betina ☺

- Kursist