Drømmer I om at lykkes endnu bedre med jeres agile arbjede. Er I der, hvor I oplever, at artefakter, roller og møder ikke gør det alene, så er I klar til det naturlige næste skridt indenfor agile.
For at lykkes optimalt med den agile arbejdsform, er det en nødvendighed, at I har forstået og integreret et agilt og coachende mindset. Det er det mindset som alle agile processer og roller er bygget op omkring, og det er det, der sikrer, at det du siger og gør, også er det, som du oprigtigt mener og tror på. 
Ved at mestre det agile mindset  lykkes du optimalt med både dig selv, dine kollegaer og overordnede, og du fremstår kongruent og troværdig i rollen som hhv. PO’er, KL’er , AAA’er , scrummaster eller teammedlem/kollega. 
Det agile mindset er i mange organisationer det svageste led. Det er basen/fundamentet som alt agilt arbejde bygger på, men som mange efterfølgende har glemt at beskæftige sig med.
Det er derfor ofte her skoen trykker, og det er her, at der kan være en hel del at hente i forhold til trivsel, motivation og generering. 
Det agile arbejde er krævende og kraftigt eksponerende, også med det der ikke virker. Ved at integrere det agile og coachende mindset, får I værktøjer, indsigter og forståelser til at møde disse nye udfordringer, og I kan på troværdig og sikker vis opnå optimale resultater med og for mennesker, teams og organisationer. 
Min erfaring er, at et coachende mindset grundlægges over tid med en løbende facilitering og eksponering af tanker og værktøjer. I får således muligheden for masser af hands on, øvelse og indsigt samt direkte kobling til hverdagens udfordringer. Med en engageret og kontinuerlig opmærksomhed samt sideløbende facilitering, sikres I optimal læring og integration af de nye færdigheder. 
En realistisk ramme for ovenstående implementering er et faciliteringsforløb, der strækker sig over ca.4 måneder, med gradvis udfasning. I starten ses vi oftere, så momentum holdes og så den fornødne støtte, vejledning og sparring er tilgængelig, herefter øges perioderne mellem vi ses, således at I står mere og mere på egne ben med de nye færdigheder og indsigter.
På ovenstående vis sikrer vi, at færdigheder og indsigter omkring et coachende og agilt mindset kommer godt ind under huden på jer, så I arbejder professionelt, kongruent og autentisk med agile.
Facilitering og sparring afstemmes efter jeres ønsker og behov, så det indgår som en naturlig del af jeres hverdag. På denne måde kan I profiterer maksimalt af sparringen og skabe de positive, blivende forandringer som I ønsker.