Succesfulde relationer
Få professionel sparring, rådgivning og facilitering i forbindelse med udfordringerne med succesfulde relationer. 
På dette 3 dages kursus i kommunikation og konflikthåndtering får du helt unikke værktøjer og indsigter til at lykkes optimalt og blivende med kommunikation og relationer.
På kurset præsenteres du for powerfulde værktøjer og indsigter, der giver dig muligheden for at skabe de resultater, som du ønsker og drømmer om.
Du eksponeres for faldgruber og opmærksomhedspunkter i forbindelse med samarbejde og kommunikation, og du får en status på din og dine kollegaers evne til at lytte, kommunikere, anerkende og samarbejde. 
Den gode egentilstand, selvindsigt samt forståelse for kommunikation og relationer er fundamentet for en autentisk og tillidsvækkende dialog og relation. Gennem effektive og sjove øvelser udvides din selvindsigt og din forståelse for andre, hvorved motivation, kreativitet og afklaring udspringer. Du kan således via aha-oplevelser sikrer dig en respektfuldt, ansvarsbevidst og virkningsfuld dialog.
Mellem kursusdagene øver I i praksis de nye indsigter og værktøjer, og I samler resultater, feedback og cases som bruges til relevant inspiration og sparring på 2. og 3. kursusdag. 
Læring vil ske i et trygt og tillidsfuldt rum med masser af facilitering og sparring omkring netop jeres specifikke hverdag og udfordringer. Det giver jer et helt ekstraordinært, relevant og vedkommende kursus. 

Kursusbeskrivelse

Dag 1

Præsentation, afstemning af forventninger, ønsker og behov bl.a vha. øvelse. 
Afstemme mål og forventninger. Tillid og tryghed til godt læringsmiljø samt status på samarbejde i de enkelte afdelinger.

Intro til den menneskelige faktor
Indblik i hvor meget den fylder og hvorfor det kan betale sig at gøre noget ved den.

Kompetencer, anerkendelse og feedback bl.a. med øvelse.
Tillid, samarbejde, øvelse i feedback samt indsigt i dens styrker og svagheder. Indsigt i egne og andres kompetencer. Afstemning af selvbillede. Oplevelsen af omsorg.

Paradigmer, begrænsende overbevisninger, generaliseringer og udeladelser.
Refleksion og indsigt samt status på egen og andres formåen og opmærksomhed i relationer og samarbejde.

Følelser, ABCD-teorien samt øvelse
Eksponering og italesættelse af følelser fra hverdagen Tillid, tryghed, omsorg, kendskab til hinanden, hjælp til selvhjælp i afdelingen.

Afrunding og evaluering af dagen, opgaver frem til næste kursusdag samt intro til agenda.
Proaktivitet, nysgerrighed og åbent og konstruktivt sind. Forventningsafstemning for dag 2, optimal udnyttelse af dag 2 og den mellemliggende perioden.

Dag 2

Opsamling fra sidst med erfaringer og indsigter. Hvordan er det gået?
Feedback og spejling på de tiltag, der er gjort og de resultater, der er skabt.

Masser af sjove øvelser med dertil hørende aha-oplevelser.
Status for bl.a. lytning, kommunikation, opmærksomhed og anerkendelse samt opmærksomhed på roller og øvelse i nye roller

Rollespil med cases taget fra jeres egen hverdag.
Hands on og øvelse i de nye færdigheder og indsigter.

Afrunding og evaluering af dagen, opgaver frem til næste kursusdag samt intro til agenda.
Proaktivitet, nysgerrighed og åbent og konstruktivt sind. Forventningsafstemning for dag 3, optimal udnyttelse af dag 3 og den mellemliggende perioden.

Dag 3

Opsamling fra sidst med erfaringer og indsigter. Hvordan er det gået?
Feedback og spejling på de tiltag, der er gjort og de resultater, der er skabt.

Rollespil med facilitering og genopfriskning af teori og modeller.
Implementering af færdigheder og sikring af optimal forståelse og håndtering.

Endelig huskeseddel/manifest for kommunikation og relationer i netop jeres afdeling.
Fastholdelse af brug af de nye indsigter og færdigheder. Ejerskab for vejen til trivsel i netop jeres afdeling.

Evaluering og afslutning.
Træning i proaktivitet, nysgerrighed og åbent og konstruktivt sind, samt i fokus på muligheder og positive hensigter.